Kezdőlap
https://kertepitotanfolyam.hu/

Részlet a kertépítő és -fenntartó részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 

 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 622 01
Részszakképesítés megnevezése: Kertépítő és –fenntartó
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
 
EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
Elméleti képzési idő aránya: 40%
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 
 
 
PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
6115 Kertépítő kertész Díszfaiskolai kertész
6115 Kertépítő kertész Dísznövénykertész és parképítő
6115 Kertépítő kertész Faiskolai kertész
6115 Kertépítő kertész Faiskolai lerakatvezető
6115 Kertépítő kertész Faiskolai munkás
6115 Kertépítő kertész Kertépítő és -fenntartó
6115 Kertépítő kertész Kertépítő kertész
6115 Kertépítő kertész Kertépítő munkás
6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
6115 Kertépítő kertész Park- és kertépítő, -gondozó
6115 Kertépítő kertész Parkápoló
6115 Kertépítő kertész Parképítő
6115 Kertépítő kertész Parkfenntartó
6115 Kertépítő kertész Parkkarbantartó
6115 Kertépítő kertész Parkkezelő
6115 Kertépítő kertész Sziklakertépítő
 
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
 
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
- Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
- Középszintű vezetői feladatokat ellátni
- Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
- Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
- Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
- Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
- Növényápolást végezni, végeztetni
- Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
- Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
- Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
- Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
- Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
- Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
- Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
- Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
- Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
- Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
- Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
- Parkfenntartási, gondozási munkát végezni
 
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
A B C
A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés
 
 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
A B
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
10961-12 Kertészeti alapismeretek
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
11070-12 Dísznövényismeret
11072-12 Parképítés
11069-12 Kertfenntartás
 
 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
A részszakképesítés szakmai követelménymodulja
Azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok írásbeli
10961-12 Kertészeti alapismeretek írásbeli
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
11070-12 Dísznövényismeret írásbeli
11072-12 Parképítés gyakorlati
11069-12 Kertfenntartás gyakorlati
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés és kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése:
Kerti elem vagy zöldfelületi egység adott technológia szerinti megépítése, kivitelezése, és/vagy fenntartása az alkalmazott gépek működtetése, karbantartása (60 perc).
Dísz- és gyomnövények felismerése (40 db), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan) (40 perc).
 
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat aránya: 60%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlap kitöltésével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
 
A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés, vállalkozás és kereskedelem
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli vizsga a kertépítők számára lényeges növények, a parképítés során fölmerülő feladatok, illetve az egyéni vállalkozásokat működtető szakemberek számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből
összeállított feladatlapok kitöltésével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
 
Komplex szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Parképítés, kertfenntartás
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a parképítés és a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott kérdésre.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20 %
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók. 

Részlet a kertépítő és -fenntartó részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből